dijous, 18 de setembre de 2008

Molts diners

En gigaeuros (milers de milions de d'euros o 109 €)
 • PIB Libèria: 0,5
 • Cost un bombarder B-2: 0,5 - 1,5
 • PIB Somàlia: 1,5
 • Cost total LHC: 3,2 - 6,4
 • Cost previst construcció L9 metro: 5,6
 • Fortuna Bill Gates: 32
 • Pressupost Generalitat de Catalunya 2008: 35
 • Cost total Estació Espacial Internacional: > 70
 • Cost total programa Apollo (viatges a la Lluna): 95 (inflació corregida) 
 • PIB Argentina: 180
 • Pressupost anual defensa EUA (2007): 300
 • Deutes totals Lehman Brothers: 430
 • PIB Espanya: 1000
 • Cost total estimat guerra Irak: 700 - 2100
 • Cost estimat canvi climàtic: 4600
 • PIB del món: 38000
El PIB (producte interior brut) és el valor total dels béns i serveis que ha produit una economia durant un any. 

He trobat totes les dades cercant a Internet. Hauria d'haver posat les referències, però m'ha fet mandra...