diumenge, 4 de maig de 2008

El principi de no contradicció

"Hom no pot parlar d'allò que és i no és al mateix temps i respecte al mateix tema"
Aristòtil (enunciant el principi de no contradicció)

"A qualsevol persona que negui el principi de no contradicció se l'hauria de pegar i cremar fins que admeti que ser pegat no és el mateix que no ser pegat, i que ser cremat no és el mateix que no ser cremat"
Avicenna

Tot és real i no real
Al mateix temps real i no real
Al mateix temps ni real ni no real
Aquest és l'ensenyament de Buda
Acharya Nāgārjuna